FÖRETAGSMENTORERNA STÖDER SMÅFÖRETAGARNAS FRAMGÅNG

Företagsmentorerna är ett nationellt nätverk av erfarna företagare och affärsledare. Vi erbjuder vårt kunnande och vår erfarenhet kostnadsfritt till förmån för finländska mikro- och småföretagare för att lösa deras affärsmässiga utmaningar.

Som kund hos oss får du hjälp med att gestalta och analysera din affärsomgivning och dess utmaningar. Tillsammans med din mentor kan du bestämma dina affärsmål och därefter få hjälp med att utvärdera olika handlingsprogram för att uppnå målen. 

Företagsmentorn är din sparringpartner och erbjuder dig stöd och råd i ditt beslutsfattande. Alla samtal med din mentor är konfidentiella och processen framskrider i enlighet med just dina förutsättningar och behov. Du fattar själv alla beslut och ansvarar för verkställandet av dem. Din mentor står vid din sida, öppnar nya frågeställningar och erbjuder stöd och inspiration när du söker svar på frågorna.

Din företagsmentor har enbart din egen och företagets framgång i sikte. Han kan inte samtidigt agera i någon annan roll så som t.ex. styrelsemedlem, finansiär eller affärspart till ditt företag. Han kan inte heller vara mentor åt andra företag i samma bransch. Företagsmentorerna arbetar på frivillig basis och alla våra tjänster är kostnadsfria för våra kunder.

FINLANDS FÖRETAGSMENTORER RF

Finlands Företagsmentorer rf är en riksomfattande förening med över tusen medlemmar med en uppriktig vilja att hjälpa våra småföretagare att lyckas med sin affärsverksamhet. Samtidigt som vi stöder enskilda företagare bidrar vi till att främja Finlands ekonomiska aktivitet och därmed även skapa tillväxt och nya arbetsplatser.

Endast medlemmar i föreningen har rättigheten att använda sig av titeln Yrityskummi då benämningen är ett registrerat varumärke.  Företagsmentorernas verksamhet är regionalt organiserad och de regionala aktörerna ansvarar för både rekryteringen av nya mentorer och kontakten till våra kunder - företagarna i området. De regionala ansvarspersonerna i just ditt område finner du bland kontaktuppgifterna 

HUR ANSÖKA OM EN MENTOR

Om du är en företagare som redan har ett fungerande företag med Y-signum kan du ansöka om en företagsmentor med att fylla i ansökningsblanketten. Efter din ansökan kommer de regionala ansvarspersonerna att kontakta dig för att diskutera dina behov. Därefter blir du tilldelad en mentor som du omedelbart kan starta samarbetet med. Skulle du vilja diskutera ärendet innan du ansöker om en mentor kan du kontakta ansvarspersonerna i din region.

mobilenavi_icon